తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పూలమొక్కలు                  

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    సుగంధ ద్రవ్యాలు                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    కూరగాయలు                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    వరి - వరి లో రాకాలు                

            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    చెఱకు                

                                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జొన్న                

                                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ప్రత్తి                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ప్రాద్దుతిరుగుడు                

           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    సోయా చిక్కుడు                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    నువ్వలు                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    మొక్కజొన్న                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పండ్ల తోటలు మామిడి                

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    కంది                

                                               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పెసర - మినము                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ఆముదము                

                                         ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions