విద్య                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    బాలల హక్కులు                  

                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    విద్య ఒక ప్రాథమిక హక్కు                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలల హక్కులు - బాధ్యతలు                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలల హక్కుల పరిరక్షణకై గ్రామ ప..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమీ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలల హక్కులపై ఉపాధ్యాయుల కరదీ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన    ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పిల్లలతో సున్నితంగా వ్యవహరిం..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలలపై వేధింపులు                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలల హక్కులు మరియు వారి అనుభవా..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    మీకు తెలుసా                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    విద్య - నేటి విద్యా విధానం              ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జువెనైల్ జస్టిస్ (శిశు సంక్షే..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలల రక్షణ కు POCSO ఇ-బాక్స్                ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పధకాలు మరియు స్కీములు                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జవహర్ బాల ఆరోగ్య రక్ష                

  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పాఠశాల విద్యాభివృద్ధి - సామాజి..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలికా సంక్షేమం                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    పాఠశాలలో సమాచార పరిజ్ఞానం, సమా..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక్ శిక్షా అభ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలికల మాధ్యమిక విద్యకై ప్రోత..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    రాజ్యాంగ విహిత నిబంధనలు                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    1974 బాలల కొరకు జాతీయ కార్యాచరణ వ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ఆరువేల ఆదర్శ పాఠశాలలు మండల స్థ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    సర్వ శిక్షా అభియాన్ - విద్య           ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలికా విద్య                

                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ఇతరములు                  

                                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణా కమ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    విద్యను హక్కుగా పొందే చట్టం       ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    వైకల్యం, బుద్ధిమాంధ్యం గల బాలబ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    తెలంగాణా మైనారిటీస్ రెసిడెంష..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    యువ పరిశోధన ప్రోత్సాహ యోజన (KVPY)   ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జాతీయ బాల కార్మిక ప్రాజెక్ట్ ప..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాల..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    వికలాంగ విద్యార్థులకు ప్రీ-మె..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ప్రభుత్వ పధకాలు మరియు విద్యా క..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    యువ కళాకారులకు  ఉపకారవేతనం          ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలల ప్రపంచం                

                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    మల్టీమీడియా ద్వారా  పాఠాలు        ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    బాలికల జీవన నైపుణ్యాలు                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జాతీయ చిహ్నలు                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్యమైన తార..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    మల్టీ మీడియా ద్వారా అక్షరాస్..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ఏడు అధికారిక క్రొత్త ప్రపంచ వి..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    జాతీయ విద్యార్ధిఉపకారవేతనాలు..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    వివిధ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రవేశము ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    దేశాలు - జాతీయ చిహ్నాలు                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు  ..................

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions